Renata Jasevičienė

Renata Jasevičienė

Psichologė, lektorė. Pedagoginės psichologijos bakalaurė bei Teisės psichologijos magistrė. Taiko Bender – Geštalt II metodą; atlieka vizualinių, motorinių gebėjimų vertinimą psichologinio įvertinimo praktikoje.

Algirdas Petrauskas

Motyvavimo ekspertas.