Indrė Dirgėlaitė

Indrė Dirgėlaitė

Doc. Dokt.

LMTA docentė, meno doktorantė. CVT metodą tyrinėja studijuodama CVI (Complete Voice Institute) Danijoje.

Džiazo dainininkė ir dainų kūrėja,  kūrybiniuose projektuose jungianti folk ir jazz tradiciją. Populiariomis tapo Indrės atliekamos dainos iš partizanų dainų albumo ,,Už Laisvę, Tėvynę ir Tave” (,,Jei ne auksinės vasaros”, ,,Gal pavargai”) ir kt.

Algirdas Petrauskas

Motyvavimo ekspertas.